Waterexperts

Vraag mij iets over wateroverlast, riooloverstort, verstening of tuintegeltaks en ik vertel je er alles over. Of, nou, bijna alles.
Ik interviewde drie waterspecialisten over de wateroverlast in de Agniesebuurt, en wat je hieraan kan doen.

Voor Gemeente Rotterdam, in opdracht van Friends for Brands.