Filosoof

laura van mourik tekstschrijver_ruby

Voor een reclamecampagne voor de Bibliotheek Rotterdam interview ik biebbezoekers.
Filosofiestudent Ruby Knipscheer is 21 en fan van Erasmus, en van zijn boek Lof der Zotheid.
Beeld: Stof Rotterdam.

 

Interview Ruby Knipscheer (21), Alexander

‘Lof der Zotheid is Erasmus’ bekendste boek. De hoofdpersoon is mevrouw Zotheid. Mevrouw Zotheid is voor de buitenwereld een beetje een dwaze persoon. Maar zij zelf vindt de buitenwereld juist dwaas, omdat die klakkeloos leeft volgens de regels van de kerk en de Bijbel. Als mensen tegen Erasmus zeiden dat hij met zijn boek de samenleving bekritiseerde, dan zei hij: “Nee hoor, dat doet mevrouw Zotheid.”

Zelf nadenken
Erasmus was een van de eersten die vond dat iedereen zelf moet nadenken, dat het belangrijk is dat je je niet laat leiden door wat “de anderen” zeggen. Verschillen tussen mensen kun je overbruggen, dacht Erasmus, door met elkaar in gesprek te gaan. Want juist door met elkaar te praten, versterk je je mening of ga je die herzien. En door discussies aan te gaan worden mensen toleranter, bijvoorbeeld voor degenen met een ander geloof dan jij.

Superactueel
Veel van wat Erasmus zei is superactueel. Politici hebben het in hun speeches vaak over de verschillen tussen mensen, maar juist door te zoeken naar overeenkomsten en begrip voor elkaar, wordt een samenleving hechter – en de wereld beter.

Alles begrijpen
Ik ben nu derdejaars filosofie. Filosofie leert je kijken hoe de wereld nu is, en hoe je die wereld kunt verbeteren. Alles komt erin samen: economie, kunst, geschiedenis, de vraag wat goed en fout is. Filosofie past bij mij, want ik vind veel dingen interessant en ik wil alles begrijpen.

Erasmus Experience
Als bijbaan werk ik op de Erasmus Experience-expo. Ik ben gastvrouw, leg bezoekers uit hoe de interactieve opdrachten werken, loop met ze mee langs de stellingen, probeer discussies uit te lokken. Voor kinderen pas ik de stellingen soms aan. Van “Oorlog is onvermijdelijk” maakte ik voor een jongetje van vier: “Kan je in je klas altijd voor iedereen lief zijn?” Dan krijg je mooie antwoorden. “Nee, want die ene jongen doet altijd onaardig”, bijvoorbeeld.

Iedereen heeft een verhaal
Werken op de Erasmus Experience is voor mij ook een soort praktijkles van Erasmus’ ideeën over eenheid en verdraagzaamheid. Ik spreek hier zo veel mensen met verschillende achtergronden, opleidingen, leeftijden. Dan kom je erachter dat iedereen zijn eigen verhaal heeft. Iedereen heeft iets te vertellen waarvan je wat kunt leren.’