Schrijftip 26

Mijn allerliefste LS: waarom je opblaastaal moet vermijden

Laten we het even hebben over opblaastaal. Opblaastaal zijn woorden die iets kleins oppompen tot iets schijnbaar groots. Schijnbaar, dus, want het is een kwestie van lucht.
Hieronder een paar voorbeelden, geciteerd uit echte mails.

Ik vraag u dit zo snel mogelijk, doch in elk geval voor 8 april 2018 aan mij door te geven.
De kwestie is uitgesteld, hetgeen ik hogelijk waardeer.  
Jan van Personeelszaken noemt mensen welke hij niet gesproken heeft.
De mogelijkheden binnen onze sector (…) beleven we als een positieve ontwikkeling, welke zal leiden tot groei.
Verzocht wordt aan eenieder om zo snel mogelijk de namen op te geven van iedereen die de vergadering bijwoont.
(…), in afwachting verblijf ik

OMG! Dit is superbelangrijk. En degene die het zegt ook
Opblaastaal zorgt ervoor dat je een seconde lang denkt: wat ik hier lees is superbelangrijk, of: degene die dit schrijft is superbelangrijk. En direct erna denk je: maar er staat toch gewoon iets over een deadline? En dat hij hoopt dat ik even op zijn mail reageer?

Waarom opblaastaal je tekst slechter maakt
De meeste zakelijke teksten willen informeren. En niet iets groter of gewichtiger maken dan het is.
Wees daarom in je tekst beducht op woorden als:
‘talloze’ (veel)
‘hetgeen’ (wat)
‘sedert’ (sinds)
‘echter’ (maar)
‘welke’ (meestal: die)
‘tevens’ (ook)
‘doch’ (maar)
‘eenieder’ (iedereen)
‘ondanks het feit dat’ (hoewel, ook al)
en ‘vanwege’ (omdat, doordat).

Verder kun je van ‘met betrekking tot’ gewoon ‘over’ maken; van ‘voor het geval dat’ maak je ‘als’; ‘ondergetekende’ wordt ‘ik’; ‘in de gelegenheid zijn’ wordt ‘kun je’; ‘gezien het feit dat’ is hetzelfde als ‘want’ of ‘omdat’; ‘in afwachting verblijf ik’ is ‘ik hoor graag van je’; en van ‘dat wil zeggen’ maak je gewoon ‘dus’.
Een uitgebreidere lijst van dit soort woorden, en hun alternatieven, vind je hier.

Beste LS, gniffel
Opblaastaal kan bijzonder grappig zijn. Vooral als het uit de bocht vliegt. Zo ken ik iemand die een collega heeft die zijn mails begint met: ‘Beste LS’.
Ook onderstaand voorbeeld komt uit een echt verstuurd mailtje:

U allen,
Vorige week bent u uitgenodigd om de inloopsessie bij te wonen.
Ben je van plan om een inloopsessie bij te wonen, bel mij dan eerst even voor een afspraak.
Ik hoor graag van jullie.

Het lijkt erop dat de schrijver van deze mail halverwege zelf al dacht: ja, laat ook maar zitten, met dat opgeklopte gedoe, ik ga gewoon weer schrijven zoals ik praat.
Wat meteen de schrijftip van deze maand is: gebruik in je teksten woorden die je ook in het echt gebruikt.
Want, mijn allerliefste LS, opblaastaal is er om te vermijden en om af en toe om te gniffelen.

 

Schrijftip 26: kies in zakelijke teksten voor woorden die je ook in het echte leven gebruikt

 

Lees hier over je warmdraaialinea, en waarom je die gewoon kunt weggooien, hier over mijn mailwisseling met Stef, Aarnout en Hannah van bol.com en hier over een stukje positieve feedback van Ziggo.

Illustratie © Chantal van Heeswijk

 

 


Geef een reactie